ImTheGoddamnBatman

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 3/9/2012 12:06:50 AM)

heilkitty

Favorited 4 Lolz
(Latest favoriting on 12/30/2011 2:00:28 AM)

Bendyrulz

Favorited 3 Lolz
(Latest favoriting on 12/30/2011 1:56:12 AM)

lulzandvocaloid

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 11/25/2011 6:24:46 PM)

bacon_boyy

Favorited 2 Lolz
(Latest favoriting on 11/24/2011 5:35:50 PM)

scottdataco

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 11/23/2011 3:17:21 AM)

Kurtcm

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 11/20/2011 8:41:29 AM)

oshawottcheezburgerz

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 11/15/2011 5:01:36 AM)

manicweedman

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 11/13/2011 6:22:44 AM)

woweasal

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 10/24/2011 7:33:18 PM)

Brony4lyfe

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 10/16/2011 4:14:39 AM)

SirKilmoreRyan

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 10/16/2011 4:12:21 AM)

G33K_95

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 10/16/2011 3:02:41 AM)

FrikiMEME

Favorited 1 Lol
(Latest favoriting on 10/16/2011 1:03:20 AM)

14 Fans
20 Favoritings